Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin

Ilmoittautuminen tehdään suoraan Wilmaan

  1. Kirjaudu wilmaan
  2. Valitse välilehti lomakkeet
  3. Valitse ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
  4. Täytä ilmoittautuminen sivun ensimmäiseen laatikon “Ilmoittautuminen” vetovalikkoihin (eri laatikko kuin “hajautussuunnitelma”). Jos olet aiemmin suorittanut ylioppilaskokeita, tulee ilmoittautuminen heti näiden jälkeen “+lisää rivi” -painikkeella.
  5. Lisää vetovalikosta kokelaslaji, kirjoitettava aine sekä pakollinen/ylimääräinen.
  6. Kiinnitä eritystä huomiota pakollisten valintaan (Pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa.)
  7. Täytä myös ylioppilastutkinnon jatkosuunnitelma (tätä voit muuttaa vielä myöhemmin)
  8. Tulosta wilma-lomake ja mene sen kanssa OPO:n juttusille.

Opolle palautettu ilmoittautuminen on sitova ilmoittautuminen. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että olet velvollinen maksamaan tutkinnon osallistusmismaksut, sekä sitä, että jos ei kirjoitakaan tuota ainetta, menettää sen yrityskerran.

KEVÄÄN 2020 POIKKEUSOLOT:

Mikäli koulut pysyvät suljettuna koko toukokuun 2020, voi lomakkeen “palautuksen ja allekirjoituksen” hoitaa virtuaalisesti lähettämällä Wilmaviestin opinto-ohjaajalle. Viestiin teksti: “Olen tallentanut ilmoittautumiseni syksyn ylioppilaskokeeseen 2020 (päivä).5.2020 klo (kellonaika).”

Saat opinto-ohjaajalta varmistusviestin, jonka jälkeen ilmoittautumisesi on voimassa ja sitova.

Tutkinnon jatkajan uusintakoe

Mahdolliseksi uusijaksi pitää ilmoittautua heti, kun on saanut tietoonsa viimeisimmän kirjoituskerran tulokset.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kirjoituksiin edellyttää, että tuon aineen pakolliset kurssit on opiskeltu ja tutkintomaksut maksettu. Ylioppilaskokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin

Ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista tulee olla suoritettuna kaikki kyseisen aineen pakolliset kurssit. Tässä vaiheessa hylättyjen kurssien määrällä ei vielä ole merkitystä, mutta K-merkintä ei riitä suoritukseksi.

Lyhyen oppimäärän kielissä, jossa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin hyväksyttyä opiskelua.

Lukihäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa

Kevään tutkintoa varten hakemus lukiohäiriön huomioonottamisesta pitää lähettää lautakuntaan 23.11. mennessä. Syksyn tutkintoa varten hakemus tulee lähettää 23.4. mennessä (keväällä 2020 poikkeuksellisesti 11.5. mennessä).

Koska todistuksen lukihäiriöstä antaa erityisopettaja tai psykologi testin perusteella, tulee asia laittaa vireille jo huomattavan hyvissä ajoin ennen hakemuksen lähettämistä. Koska moni kirjoittaa jo syksyllä, olisi hakemuksen teko hyvä aloittaa viimeistään 2. vuosikurssin alussa.

Maksut

Ylioppilaskokeeseen osallistumisen perusmaksu on 14 € ja koekohtainen maksu 28 €. Oikaisuvaatimuksen tekeminen maksaa 50 €.

Jos kirjoittaa hajautetusti, YTL perii perusmaksun joka kirjoituskerralta. Jos samalla kirjoituskerralla kokelas on sekä varsinainen opiskelija että uusija tai korottaja, peritään vain yksi perusmaksu.

Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista syksyllä 2020, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Jos kokelas on saanut päätöksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja saa siten palautuksen koekohtaisesta tutkintomaksusta, mitätöidyn kokeen uusiminen on maksullista.

Tutkinnon valmistumisen jälkeinen uusinta tai tutkinnon täydentäminen

Jos olet jo suorittanut ylioppilastutkinnon ja haluat täydentää tutkintoa tai uusia jonkun kokeen, ole hyvissä ajoin yhteydessä lukioon. Kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Tutkintoa voi täydentää vasta koko tutkinnon saamisen jälkeen. Täydentäjänä voi kirjoittaa saman aineen eri tasonkin, esim. jos sinulla on tutkinnossa lyhyt matematiikka, voit täydentää tutkintoa pitkällä matematiikalla.

Ilmoittautumiskaavake (pdf) tutkinnon saamisen jälkeen ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Viimeisissä ilmoittautumispäivämäärissä yms. seuraa lukion nettisivujen kalenteria ja YTL:n ajankohtaisia tiedotteita.