Koulukuja 7, 03600 Karkkila

Yhteishaun lisähaku 2019

Karkkilan lukiossa on syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen vielä vapaita opiskelupaikkoja.  Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakijan tulee täyttää kuitenkin hakukriteeri eli  7.0 keskiarvo. Haku tapahtuu opintopolku.fi -järjestelmän kautta. Kannattaa olla myös suoraan yhteydessä Karkkilan lukion rehtoriin (p. 050 321 2641), niin valinnat ja lukujärjestysasiat saadaan ajoissa järjestettyä.

Karkkilan lukioon vaadittava 7.0 keskiarvo lasketaan seuraavissa aineissa: äidinkieli ja kirjallisuus, vieras kieli A1, toinen kotimainen kieli, vieras kieli (jos siinä on numeroarvosana), matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto.

Opintopolku.fi

Ohjeet “Näin haet vapaat paikkaa” (opintopolku.fi)