Ensimmäisen lukuvuoden kurssien valinta

Lukioon ensimmäiseksi vuodeksi hakevien tärkeitä valintoja ovat pitkän/lyhyen matematiikan, saksan ja ranskan kielten valinta. Valtaosa ensimmäisen vuoden kursseista on pakollisia, mutta voit jo ensimmäisenä vuotena myös valita monista aineista nk. syventäviä kursseja. Koululle tärkeää on myös tietää katsomusaineesi.

Lukion ensimmäisenä vuonna pitkällä matematiikalla pakollisia kursseja kertyy 28 ja lyhyellä matematiikalla 26. Suositeltu kokonaiskurssimäärä on 29-33 kurssia.

Lukio-opintojen suunnittelussa voi käyttää apuna Karkkilan lukion kurssisuunnitelmaa (linkki tulossa), jossa näkyy kaikki lukion aikana valittavat kurssit. Tarkempaa tietoa kurssien sisällöistä löytyy Karkkilan lukion opetussuunnitelmasta.


MUUALTA KUIN KARKKILAN YHTEISKOULUSTA TULEVAT UUDET OPISKELIJAT:

Täytä sähköinen kurssivalintakaavake 2020 (linkki) jo hakiessasi Karkkilan lukioon. Valinnat voi tehdä heti kun olet päättänyt hakea Karkkilan lukioon.


KARKKILAN YHTEISKOULUSTA TULEVAT UUDET OPISKELIJAT:

Kurssivalinnat tehdään suoraan Wilman kurssitarjottimeen ohjatusti yläkoulun opon tunnilla. Kurssivalinnat tehdään sen jälkeen kun yhteisvalinta on päättynyt.