Koulukuja 7, 03600 Karkkila

Ensimmäisen lukuvuoden kurssien valinta

Täytä sähköinen kurssivalintakaavake 2019 jo hakiessasi Karkkilan lukioon.

Lukioon ensimmäiseksi vuodeksi hakevien tärkeitä valintoja ovat pitkän/lyhyen matematiikan, saksan ja ranskan kielten valinta. Valtaosa ensimmäisen vuoden kursseista on pakollisia, mutta voit jo ensimmäisenä vuotena myös valita monista aineista nk. syventäviä kursseja. Koululle tärkeää on myös tietää katsomusaineesi.

Lukion ensimmäisenä vuotena pitkällä matematiikalla pakollisia kursseja kertyy 28 ja lyhyellä matematiikalla 26. Suositeltu kokonaiskurssimäärä on 29-33 kurssia.

Lukio-opintojen suunnittelussa voi käyttää apuna Karkkilan lukion kurssisuunnitelmaa 2019-2020, jossa näkyy kaikki lukion aikana valittavat kurssit. Tarkempaa tietoa kurssien sisällöistä löytyy Karkkilan lukion opetussuunnitelmasta.